ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕСЕЛКА»

ЗВІТ завідувача ДНЗ «Веселка»  Партизанської сільської ради  Приморського району Запорізької області

за 2017-2018 н. р.

 

Завідувач ДНЗ «Веселка»

Партизанської сільської ради

Приморського району

Запорізької області

Колеснікова Світлана Володимирівна

Проведено: 15.06.2018 р.

Відповідно до ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту” зі змінами згідно Закону «Про освіту» від 05.09.2017, НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 23.03.05 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю», Наказу Відділу освіти Приморської Райдержадміністрації Запорізької області №130 від 1912.05.2017 р. «Про звітування керівників ДНЗ», з метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно - громадської системи

 

Сьогодні, 15.06.2018 р. проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності педагогічного колективу, батьківського комітету, голови сільської ради.

Головні завдання зборів :

1.Забезпечення прозорості, відкритості та демократичності управління дошкільним закладом;

2.Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління освітнім закладом.

 

Основним напрямком роботи ДНЗ, відповідно до «Положения про дошкільний навчальний заклад» є створення належних умов для забезпечення piвнoгo доступу до отримання якісної освіти.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», навчально-методичними посібниками, затвердженими МОН.

 

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за пріоритетними напрямками:

 • патріотичне виховання через провідну діяльність дошкільників – гру, а також засобами народознавства,
 • формування потреби дбайливого ставлення до власного здоров’я, формування навичок безпеки життєдіяльності та їх втілення у повсякденні як базових категорій юної особистості.

 

Заклад розташований на території села Партизани (Новопавлівка) просп. Перемоги 6.

У ДНЗ функціонують дві групи. Фактична кількість дітей станом на 15.06.2018 - 38 дітей, 14 із яких це - майбутні першокласники.

У садочку працюють 14 робітників: п’ятеро з них – педагоги, решта – обслуговуючий персонал.

Освітня діяльність закладу регламентується Річним планом роботи на 2017-2018 н. р., який тривав з 01.09.17 - 31.05.18, а також планом на оздоровчий період з 01.06.18 по 31.08.18.

В цьому навчальному році педагогічний колектив мав за мету створити i забезпечити умови для формування у дошкільнят світорозуміння, громадянської вихованості, сприяти фізичному, психічному i духовному здоров'ю дитини, виявленню обдарувань.

У своїй діяльності педагоги здійснювали місію диференціації та гуманізації (в ім'я дитини, для дитини), враховували інтереси, можливості i потреби дітей, організовували освітній процес, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».

Забезпечення рухового режиму протягом дня досягалося за допомогою ранкової зарядки, фізичних занять, різноманітних вправ та ігор у чергуванні iз заспокійливими видами діяльності дітей. Велику увагу вихователі приділяли формуванню правильної постави у дітей, готували дітей до школи, слідкували за всебічним розвитком кожної дитини.

Педагогічний персонал опрацьовував з дошкільниками різні сфери навчання: національні традиції та свята, театралізовану діяльність, фізичну культуру, розвиток рідного мовлення. Багато чому дошкільники успішно навчилися за цей період, чому підтвердження моніторинг знань та умінь дітей, які йдуть до школи. Діти показали достатній рівень по всім показникам, що є запорукою успішного навчання у школі.

Протягом року розвитком музично-ритмічних здібностей дітей займався музичний керівник, проводились свята відповідно до програмових вимог, заплановані в Річному плані закладу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України», для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році, використовувалась Програма «Я у світі».

У 2018 році заплановані курси вихователя та музичного керівника у м. Запоріжжі, а також атестація одного вихователя.

На початку 2017-2018 н. р. був проведений огляд групових кімнат i навчально-ігрових зон, у результаті чого було виявлені недоліки, зроблено зонування предметно-ігрових куточків, куточок безпеки поповнили наочними плакатами, придбали необхідні іграшки. Діти мають вільний доступ до кожного розвивального куточка та не заважають один одному.

 

Щодо методичної роботи з кадрами, в ДНЗ в 2017-2018 н. р. проводилися:

Педагогічні ради:

 1. Про напрямки роботи колективу на 2017-2018 н. р.
 2. Патріотичне виховання сучасної дитини засобами фольклору.
 3. Нові шляхи виховання навичок безпечної поведінки у дошкільників в екстремальних ситуаціях.
 4. Готовність дитини до школи: складові успішності навчання.

Наради при завідувачі:

 1. Підсумки огляду груп щодо підготовки до навчального періоду.
 2. Стан охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей у ДНЗ.
 3. Про організацію харчування та методи зниження захворюваності дітей.
 4. Цивільний захист у ДНЗ. Методи захисту життя в екстремальних ситуаціях.
 5. Стан захворюваності дітей.
 6. Ігрова діяльність у ДНЗ.
 7. Про роботу ДНЗ у літній період.

Виставки:

 1. Щедра осінь – вироби з природного матеріалу.
 2. Український рушник.
 3. Іграшки моїх батьків.
 4. Квіти для матусі – паперові букети.
 5. Фотовиставка – Хто трудиться любить, того доля голубить.
 6. Моє рідне село – виставка малюнків.

Консультації для вихователів:

 1. Заняття з навчання дітей звуковому аналізу слова.
 2. Грамота для дошкільників. Організація навчального процесу.
 3. Українські народні ігри.
 4. Проведення фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я
 5. Безпека життєдіяльності – важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ

 

Упродовж року у ДНЗ організовувалося збалансоване харчування дітей, яке необхідне для їx нормального зростання та розвитку iз дотриманням норм харчування, як то: м'ясо - 100г, масло вершкове - 21г, олія – 11г, молоко – 400г, риба – 45г тощо.

Аналіз норм харчування за 2017-2018 н. р. - норми виконані на 81 %, середня ціна за день однієї дитини складає 28,49 грн. Для батьків ця сума складає у середньому 11,39 на день.

Харчування дітей в ДНЗ є 3-разовим, відповідно до затвердженого у ГУ ДПСС двотижневого меню.

На протязі року сестра медична здійснювала постійний контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, фізичним навантаженням, виконанням санітарно–гігієнічного та протиепідемічного режиму, проведенням санітарно - просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу.

Згідно висновків огляду будівлі комісією від 24.04.2018 №1 ремонту підлягають: 6 вікон, веранди, басейн для води, частковий ремонт паркану, стін, прочистка вентиляційних ходів, відновлення деяких споруд на спортивному майданчику, а також косметичний ремонт деяких приміщень ДНЗ.

Безперебійно працює сайт закладу, який постійно поповнюється новинами із життя дитячого закладу та корисними матеріалами, як для батьків, так і для самих дітей. Завдяки цьому батьки мають змогу дивитися, чим займалися їхні діти у садочку; самостійно отримати консультації з різних тем; передивитися фото заходів, які вони не мали змоги відвідати, .

Говорячи про стан травматизму у ДНЗ «Веселка» за минулий навчальний рік, жодної травми дитини, або працівників не зафіксовано. Вихователі на протязі року кожен тиждень планують бесіди та заняття за темою безпека життєдіяльності дітей та здоровий спосіб життя.

 

Консультації для батьків:

 1. Дихальна гімнастика.
 2. Виховання людяності – проблема сучасності.
 3. Правила особистої безпеки.
 4. Сучасні мультфільми виховують та калічать наших дітей?
 5. Правила, яких потрібно дотримуватися батькам під час відпочинку на природі.
 6. Стилі виховання дітей. Авторитарний, демократичний чи ліберальний, що обрати?
 7. Творчо обдарована дитина. Як допомогти розкрити творчий потенціал дошкільника.

 

На протязі 2017-2018 н. р. вжиті заходи, щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу, із залученням додаткових джерел фінансування ДНЗ, а саме матеріальна допомога батьків закладу.

За період з вересня 2017 по травень 2018 року, батьківським комітетом були зібрані кошти, на суму 4553 грн. (старша група – 2473 грн., молодша – 2080 грн.)

Кошти витрачені батьківським комітетом на такі потреби закладу:

 1. Канцтовари –2133 грн. (папір А4, папір кольоровий, клей)
 2. Миючі засоби – 2420 грн. (пральний порошок, чистячи та миючи засоби, «Хлорантоїн», папір туалетний, сода кальцинована тощо).

Засновник – Партизанська сільська рада Приморського району Запорізької області приймала безпосередню участь у забезпеченні роботи ДНЗ на протязі 2017-2018 н. р. – 14728 грн., а саме:

 1. Господарчі товари – 3033 грн.,
 2. Навчання з охорони праці – 1300 грн.,
 3. Викачка нечистот – 5969 грн.,
 4. Санстанція – 1713 грн.,
 5. Електрична косарка – 2384 грн.,
 6. Тен для бойлеру – 329 грн.

 

Кожен місяць сільська рада сплачувала 60% витрат на харчування дошкільників замість батьків. Діти певних категорій харчувалися безкоштовно, або зі знижкою 50%.

Діагностика розумових i творчих здібностей в травні місяці 2018 р. показали достатній рівень знань дітей, але й довели необхідність надання в наступному році додаткових занять, в тому числі індивідуальних, щоб посилити підготовку з основних питань програми, задля успішного навчання дітей у школі. Також треба планувати та проводити додаткові семінари та майстер класи для вихователів.

На протязі року колектив педагогів приймав активну участь у всеукраїнському конкурсі «Кращий сайт ДНЗ», районному конкурсі «Модель організації мовленнєвого заняття» та міжнародному конкурсі «Загадкове життя домашніх улюбленців» за що отримали відповідні Грамоти.

Вважаємо найважливішим завданням для ДНЗ - це охорона життя i здоров'я кожного вихованця та всебічний розвиток здібностей, нахилів та обдарувань дошкільників.

Робота завідувача визнана задовільною.

Протокол засідання від 15.06.2018 р. додається. 

 

Завідувач ДНЗ «Веселка» _________________ С. В. Колеснікова

Голова ПК ДНЗ «Веселка» ________________ М. В. МосковченкоuCoz
Copyright MyCorp © 2019